• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • Profil verejného obstarávania
  • Cintorín
01

Kontakt:

Napíšte nám:

Návrh - VZN

Návrh VZN

Návrh VZN - DZN
Daň z nehnuteľnosti na území obce.
(246.83 kb)
Návrh VZN -Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(285.67 kb)
Návrh VZN - o nakladaní s KO na území obce.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce.
(312.57 kb)
Návrh VZN - o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác.
Povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác.
(267.77 kb)
Návrh VZN - náhradné zásobovanie vodou
Spôsob náhradného zásobovania vodou na území obce.
(229.29 kb)
Návrh VZN -spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd.
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce.
(226.18 kb)
Návrh VZN - o zneškodňovaní obsahu žúmp .
Zneškodňovanie obsahu žúmp na území obce.
(230.37 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: