• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • Profil verejného obstarávania
01

Kontakt:

Napíšte nám:

Návrh - VZN

Návrh - VZN

Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad.

VZN - návrh
Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad.
(303.32 kb)

Návrh - VZN

Nakladanie s odpadmi na území obce .

VZN - návrh
Nakladanie s odpadmi na území obce .
(358.07 kb)

Návrh - VZN

Návrh - VZN
Návrh- o určení výšky príspevku v školskom zariadení zriadenom obcou.
(290.1 kb)
Návrh - VZN
Návrh- o určení školského obvodu ZŠ zriadeného obcou.
(280.03 kb)
Návrh - VZN
Návrh- o určení miesta a času zápisu na plnenie pov. školskej dochádzky v ZŠ zriad. obcou.
(283.9 kb)
Návrh - VZN
Návrh-o podrobnom financovaní školského zariadenia zriad. obcou.
(295.1 kb)
Návrh - VZN
Návrh-o DZN na území obce.
(294.4 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: