• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • Profil verejného obstarávania
01

Kontakt:

Napíšte nám:

Návrh  VZN

Všeobecne záväzné nariadenie - návrh
VZN- o pravidlách na udržiavnaie čistoty , verejnej zelene a verejného poriadku.
(401.34 kb)
Návrh - VZN
VZN obce Zbudské Dlhé č.1/2018 o podmienkach používania miestnych komunikácii na území obce Zbudské Dlhé
(358.24 kb)
Návrh VZN obce č. 2/2018
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadenej obcou Zbudské Dlhé.
(102.38 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: