• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • Profil verejného obstarávania
  • Cintorín
01

Kontakt:

Napíšte nám:

Obec

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce
Záverečný účet obce 2019
(379.69 kb)

Oznámenie - úradné hodiny

Úradné hodiny obce

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobní správny ch poplatkov

Povinné zverejňovanie

VZN 2021
VZN - daň z nehnutelnosti
(246.77 kb)
VZN 2021
VZN - miestny poplatok
(284.62 kb)
VZN 2021
VZN - vyprázdňovanie žúmp
(230.59 kb)
VZN 2021
VZN - povodňové plány
(265.87 kb)
VZN 2021
VZN -nakladanie s odpadmi
(313.03 kb)
VZN 2021
VZN -náhradné zásobovanie vodou
(227.52 kb)
VZN 2021
VZN -náhradné odvádzanie vôd
(224.41 kb)

Dokumenty na zverejnenie

Zásady

Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce 2021
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 2021
(401.85 kb)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 2021
Zásady hospodárenia s majetkom obce 2021
(529.88 kb)
Zásady poskytovania finančnej sociálnej pomoci
Zásady na prideľovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu obce Zbudské Dlhé
(189.76 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: