• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
 • Profil verejného obstarávania
 • Cintorín
01

Kontakt:

Napíšte nám:

Projekty

Investičné akcie v roku 2014

 1. Oplotenie areálu v Základnej škole – 17.577,45 eur (vlastné finančné prostriedky
 2. Dodávka a montáž mantinelov na viacúčelovom ihrisku v Základnej škole – 5.472,00 eur (vlastné finančné prostriedky)
 3. Výkup pozemkov na osade Zbudské Dlhé – 1.138.50 eur (vlastné zdroje)
 4. Vypracovanie projektu „Školiace a kultúrne centrum“ – 500 eur (vlastné zdroje)
 5. Rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra – 65.467,71 eur ( Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)
   - 3.445.66 eur (vlastne zdroje)
 6. Priestor pre náš oddych a relaxáciu – oddychová zóna v obci Zbudské Dlhé -  4.987,50 eur (Program obnovy dediny)
  - 262,50 eur (vlastné zdroje)
 7. Rekonštrukcia a oprava vstupu na cintorín – 8.500 eur (Ministerstvo financií)
  2.150,00 eur (vlastné zdroje)
 8. Výroba a montáž 4 ks bráničiek do oplotenia v ZŠ – 1.520,00 eur (vlastné zdroje)
 9. Rekonštrukcia vstupnej časti do ZŠ a pokládka chodníka k altánku a multifunkčnému ihrisku – 3.250,00 eur (vlastné zdroje)
 10. Rekonštrukcia priekopy pri autobusovej zastávke (č.d. 66) – 2.560,00 eur (vlastné zdroje)
 11. Rekonštrukcia hrobu prvého farára v obci na miestnom cintoríne 580,00 eur. (vlastné zdroje)
 12. Rozšírenie chodníka pri obecnom úrade – 320,00 eur (vlastné zdroje)

Spolu : 117.728,00 eur

Za celé volebné obdobie 201 – 2014 obec Zbudské Dlhé preinvestovala:

170.575,00 eur

Investičné akcie v roku 2013.

 1. Oplotenie detského ihriska a prístrešku nad schodmi v ZŠ – 1.590,00 eur (vlastné prostriedky)
 2. Vonkajší obvodový plášť na ZŠ – 11.824,00 eur (vlastné prostriedky)
 3. Prístupový chodník a schody do ZŠ – 3.502,00 eur (vlastné prostriedky)
 4. Vyčistenie verejného priestranstva na osade Zbudské Dlhé – 720,00 eur (vlastné finančné prostriedky)
 5. Dovoz závozového štrku medzi rodinnými domami na osade Zbudské Dlhé – 350,00 eur (vlastné finančné prostriedky)

Spolu : 17.986,00 eur

Investičné akcie v roku 2012.

 1. Výmena okien, dverí a rekonštrukcia 8-byt. jednotky na osade Zbudské Dlhé – 10.850 EUR
  • Úrad splnomocnenca vlády  - 10.000 EUR
  • Obec Zbudské – 850 EUR
 2. Oprava stropu v ZŠ –  4.350,00 EUR
 3. Stierkovanie stien v ZŠ –  7.302,00 EUR
 4. Zlegalizovanie rodinných domov na osade Zbudské Dlhé -  Geodetické práce : 3.400 EUR, vlastné zdroje.
 5. Pokládka frézovaného materiálu na miestnu komunikáciu smerom z železničnej zastávke v obci – 2.712,00 EUR, vlastné zdroje.
 6. Výmena starých okien za plastové v MŠ – 765 EUR,
  • 515 EUR, vlastné zdroje
  • 250 EUR, sponzorské ( Urbárska spoločnosť Zbudské Dlhé)
 7. Od 15.12.2012 je zabezpečená autobusová doprava pre deti v ZŠ Zbudské Dlhé, t.j. z osady Zbudské Dlhé do ZŠ Zbudské Dlhé a späť. (dovtedy deti chodili pešo cca 1,5 km, cez leto aj v zime )
 8. Od 1.10.2012 Obec Zbudské Dlhé podpísala dohodu o starostlivosti o objekt železničnej zastávky so ŽSR, OR Košice a to z tohto dôvodu, že objekt železničnej zastávky ŽSR uzamkli a tým nebol umožnený vstup do tejto budovy cestujúcim.

Do konca roka 2012 obec v rámci opravy tejto budovy preinvestovala z obecného rozpočtu 500 eur. Opravu prevádzali žiaci SOU Strážske. Títo žiaci sú z osady Zbudské Dlhé a navštevujú 1. Ročník SOU – odbor stavebný robotník. Obec Zbudské Dlhé im poskytla na túto činnosť bezplatne budovu starého MNV.

Spolu : 29.879,00 eur

Investičné akcie vykonané v roku 2011

 1. Výroba a montáž hlavného kríža na miestnom cintoríne a vydláždenie okolo neho : 5.500 – vlastné zdroje
 2. Výkop a pokládka kanalizačných rúr do dvoch hlavných zberačov, ktoré boli zvedené do dvoch zberných šácht : 2.500 – vlastné zdroje – odkanalizovanie od č. 22 do č. 33
 3. Plynofikácia MŠ : 2.250 – vlastné zdroje
 4. Výroba a montáž zábradlia pred a za lávkou cez rieku Laborec : 500 – vlastné zdroje
 5. Oprava elektroinštalácie v Základnej škole : 13.033,43 EUR – vlastné zdroje

Spolu : 23.783,00 eur

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: