• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
01

Kontakt:

Napíšte nám:

V Z N 2015

VZN č.1/2015/2
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob.stav.odpadmi na území obce Zbudské Dlhé
(4818.07 kb)
VZN 5/2015
VZN o určení miesta a podmienok na umiestňovanie volebných plagátov´počas volebnej kampane
(466.61 kb)
VZN 4/2015
VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce .
(1969.36 kb)
VZN 3/2015 o DZN
VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016
(1536.75 kb)
VZN č.1/2015
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob.stav.odpadmi na území obce Zbudské Dlhé
(4818.07 kb)
VZN č.2/2015
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2016
(1088.92 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: