• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • Profil verejného obstarávania
  • Cintorín
01

Kontakt:

Napíšte nám:

Fotogaléria

Príhovor starostu obce Františka Kopeja pri príležitosti 20-teho výročia biskupskej vysviacky arcibiskupa mons. Bernarda Bobera. Milí veriaci, vážení prítomní kňazi, ale predovšetkým ctihodný pán arcibiskup mons. Bernard Bober! Na túto vzácnu príležitosť som si požičal slová slovenského historika, filozofa ale aj spisovateľa Ľudovíta Štúra, ktoré sú zároveň aj mottom našej obce Zbudské dlhé. „Človek sa nevychováva preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo vykonal pre ľudí svojej obce, aby sa im stal užitočným, on sám je len druhým, lebo to prvé je vyššie nad jednotlivca.“ Isto každý z Vás bude so mnou súhlasiť, keď poviem, že pre rodinu je vždy požehnaním, keď pod otcovskými a matkinými rukami vyrastie kňaz alebo rehoľná sestra. Je to rodina obdarená nevšedným blahoslavenstvom a požehnaním. Ako starosta obce vnímam aj našu malú dedinku – Zbudské dlhé ako jednu veľkú rodinu, v ktorej sa vďaka nekonečnému úsiliu, Božej milosti a požehnaniu narodil taký jedinečný človek, kňaz, biskup a dnes aj Košický arcibiskup a metropolita mons. Bernard Bober. Je jedným z nás a predsa vyvoleným, tvrdo pracujúcim vo svojom poslaní – službe Bohu. Prijíma všetky svoje povinnosti s potrebnou pokorou a námahou. Použijem jeho slová z kázne: „Kňazská identita sa týka nielen služby a poslania, ale aj svätosti nášho osobného života.“ Tieto slová nie sú v jeho podaní len slovami, ale napĺňa ich svojimi činmi a trpezlivou prácou. Posolstvo vlastného života zasväteného Bohu odovzdáva nielen veriacim a Cirkevnej obci, ale aj ľuďom, ktorí v živote hľadajú zmysel. Napĺňa tak do bodky slová – motto našej obce, ktoré vyslovil Ľudovít Štúr. Celým svojím bytím je užitočným a príkladom nielen pre ľudí v Zbudskom dlhom, ale aj mnohým veriacim. Vytvára hodnoty, ktoré sú skutočne vyššie nad jednotlivcom a stále v skromnosti a v úcte k Bohu, ako môžeme cítiť aj z jeho biskupského hesla: Cum caritate, oboedientia et misericordia – s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom. Vážení prítomní : Domovom každého človeka je jeho vlasť, ale jeho kolískou je jeho rodná dedina. Miesto kde sa narodil, prežil svoje detstvo v kruhu svojich najbližších, miesto kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Preto by som chcel práve teraz, pri príležitosti 20.-teho výročia biskupskej vysviacky, medzi nami slávnostne, ale aj s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom privítať nášho rodáka arcibiskupa mons. Bernarda Bobera.

10_137180626910_137180699110_137180726610_1371807391
10_137180760310_137180790510_137180808610_1371808220
10_137180837910_137180853510_137180878510_1371810848
10_137181087210_137181109110_137181120810_1371811540
10_137181155610_137181184410_137181185810_1371812144
10_137181218510_137181244210_137181251210_1371812695
10_137181277910_137181301810_137181305910_1371813340
10_137181355110_137181375810_137181388710_1371814257
10_137181448710_137181477610_137181496910_1371815200

Zoznam galérií

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: