História farnosti

Katolícky kostol v dedine možno jestvoval pred 16. storočím, dokázateľne od 16. storočia. V druhej polovici 16. storočia a počas väčšiny 17. storočia v ňom pôsobili evanjelickí kazatelia, neskôr opäť katolícki.

Prvá písomná zmienka o farnosti je z roku 1549.Je to starobylá farnosť.
V roku 1804 zanikla a stala sa filiálkou farnosti Papín. V roku 1864 bola opäť obnovená a od tohto roku máme aj záznamy o kňazoch pôsobiacich v tejto farnosti.

Gróf Samuel Desseffy roku 1827 vo fundačnej listine spomína starý kostol v susedstve ktorého daruje pre nový kostol 273 siahový pozemok a pre farský intravilan 560 siah.
Terajší kostol vybudoval roku 1835 gróf František Desseffy k úcte sv. Štefana, Uhorského kráľa. Kostol bol z kameňa zakrytý šindľom a bez veže. Vonkajškovo bol renovovaný v roku 1867 a roku 1889 opravený aj z vnútra, vtedy dostal chór a sakristiu. V roku 1895 veriaci zadovážili nový oltár a organ. Kostol mal tri zvony rôznej veľkosti vo zvonici pred kostolom.

Súčasná podoba kostolaKňazi pôsobiaci vo farnosti

1.VRÁBELY Michal - 1864 - 1870    6 rokov

2.MIHÁLY Martin 1870 - 1890    20 rokov

3.RÁMER Viliam 1890 - 1897    7 rokov

4.BÉLAFI Valentín 1897 - 1907    10 rokov

5.KÁLOSI František 1907 - 1928    21 rokov

6.PÁSZTOR Tomáš 1928 - 1948    20 rokov

7.BLAŠČÍK Roman 1948 - 1952    4 roky

8.DEMETER Ján 1952 - 1954   2 roky

9.TEKEĽ Medard Jozef, OFM 1954 - 1957    3 roky

10.ŠPÁCAY Jozef 1957 - 1967    10 rokov

11.BURÍK Andrej 1967 - 1984    17 rokov

12.TKÁČIK Ján 1984 - 1990    6 rokov

13.LAUDA Ján 1990 - 1992    2 roky

14.KYŠEĽA Miroslav 1992 - 1998    6 rokov

15.KENTOŠ Peter 1998 - 2000    2 roky

16.TOMÁŠ Allan 2000 - 2006    6 rokov

17.MARIŇÁK František 2006 - 2012    6 rokov

18.JUHÁS Peter 2012 -