Kňazi vo farnosti

 1. VRÁBELY Michal - 1864 - 1870 - 6 rokov
 2. MIHÁLY Martin 1870 - 1890 - 20 rokov
 3. RÁMER Viliam 1890 - 1897 - 7 rokov
 4. BÉLAFI Valentín 1897 - 1907 - 10 rokov
 5. KÁLOSI František 1907 - 1928 - 21 rokov
 6. PÁSZTOR Tomáš 1928 - 1948 - 20 rokov
 7. BLAŠČÍK Roman 1948 - 1952 - 4 roky
 8. DEMETER Ján 1952 - 1954 - 2 roky
 9. TEKEĽ Medard Jozef, OFM 1954 - 1957 - 3 roky
 10. ŠPÁCAY Jozef 1957 - 1967 - 10 rokov
 11. BURÍK Andrej 1967 - 1984 - 17 rokov
 12. TKÁČIK Ján 1984 - 1990 - 6 rokov
 13. LAUDA Ján 1990 - 1992 - 2 roky
 14. KYŠEĽA Miroslav 1992 - 1998 - 6 rokov
 15. KENTOŠ Peter 1998 - 2000 - 2 roky
 16. TOMÁŠ Allan 2000 - 2006 - 6 rokov
 17. MARIŇÁK František 2006 - 2012 - 6 rokov
 18. JUHÁS Peter 2012 -