SlovenskýEnglish

História

Tamojšie sídlisko založili roľníci pravdepodobne z blízkej Ľubiše pred 13. storočím. Najstarší písomný doklad o dedine je z roku 1268/1269 (môžete sa stretnúť s oboma rokmi), takže bola najstaršou dedinou v priľahlej časti doliny horného Laborca.

Do 16. storočia bola vlastníctvom šľachticov zo Zbudze. Neskôr tu mali majetky Kazinczyovci a začiatkom 20. storočia Dessewtyovci.

V roku 1600 malo sídlisko 9 poddanských domov. Malou dedinou zostalo aj neskôr. V období okolo rokov 1715 až 1720 v nej hospodárili 4 poddanské domácnosti, v roku 1828 bolo 37 domov a 280 obyvateľov. Katolícky kostol tam možno jestvoval pred 16. storočím, dokázateľne od 16. storočia. Výrazné zmeny nastali v obci v 90. rokoch, obec sa splynofikovala, bol zavedený verejný vodovod, uskutočnila sa rekonštrukcia miestneho kostola, vybudoval sa nový rím. kat. farský úrad.