OBECNÝ ÚRAD

Úradná tabuľa

HISTÓRIA

amojšie sídlisko založili roľníci pravdepodobne z blízkej Ľubiše pred 13. storočím. Najstarší písomný doklad o dedine je z roku 1268/1269 (môžete sa stretnúť s oboma rokmi), takže bola najstaršou dedinou v priľahlej časti doliny horného Laborca.