Farnosti

Mons. Bernard Bober

Narodený 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom

Kňazská vysviacka: 8. júna 1974

1975-1978   kaplán v Humenom, Snine a Zborove 1978-1990 správca farnosti Kecerovce
1990-1991   správca farnosti, dekan Humenné
od roku 1991   generálny vikár BÚ Košice
28.12.1992   menovaný za biskupa


Biskupská vysviacka: 30. Januára 1993 v Košiciach

Menovanie za košického arcibiskupa: 4. júna 2010

Kánonické prevzatie úradu košického arcibiskupa: 10. júla 2010