SlovenskýEnglish

Mons. Bernard Bober

Narodený 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom

Kňazská vysviacka: 8. júna 1974

  • 1975-1978   kaplán v Humenom, Snine a Zborove 1978-1990 správca farnosti Kecerovce
  • 1990-1991   správca farnosti, dekan Humenné
  • od roku 1991   generálny vikár BÚ Košice
  • 28.12.1992   menovaný za biskupa

Biskupská vysviacka: 30. Januára 1993 v Košiciach

Menovanie za košického arcibiskupa: 4. júna 2010

Kánonické prevzatie úradu košického arcibiskupa: 10. júla 2010