SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Motto:

„Človek sa nevychováva preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo vykonal pre ľudí svojej obce, aby sa im stal užitočným, on sám je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“

Ľudovít Štúr

Zbudské Dlhé

Naša krásna obec leží v doline Laborca, 18 km od Humenného, v nadmorskej výške okolo 212 m.n.m. Kedysi sa obyvateľstvo zaoberalo pastierstvom, poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, pálením uhlia. V súčasnosti život v obci napreduje aj vďaka vybudovanej technickej infraštruktúre, plynofikácií, vodovodu a kanalizácii.

V obci momentálne žije 679 obyvateľov, z toho 449 Rómov.

Pamiatkou je farský rímsko-katolícky kostol sv. Štefana.