Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/2022 Pôžička Odb.: Zuzana Ferencová
Dod.: Zbudské Dlhé
300 €
7/2022 Zmluva o dielo Odb.: Zbudské Dlhé
Dod.: Peter Capcara
850 €
6/2022 Pôžička Odb.: Darina Goroľová
Dod.: Zbudské Dlhé
150 €
5/2022 Pôžička Odb.: Patrik Ferenc
Dod.: Zbudské Dlhé
150 €
31/12/2021 Skončenie nájmu Odb.: Zbudské Dlhé
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského
66.39 €
3/2022 Výstavba oporného múru, vymurovanie priečky a vybetónovanie nájazdu do skladu Odb.: Zbudské Dlhé
Dod.: Peter Capcara
1 285 €
4/2022 Vymaľovanie celej budovy šatní TJ v Zbudskom Dlhom Odb.: Zbudské Dlhé
Dod.: Peter Capcara
985 €
1/4/2022 Zmluva o pôžičke Odb.: Dušan Ferenc
Dod.: Zbudské Dlhé
405 €
2/6/2022 Pôžička Odb.: Róbert Telvák
Dod.: Zbudské Dlhé
441 €
41/006/22 Zmluva o úvere Odb.: Zbudské Dlhé
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
75 000 €
41/005/22 Municipálny úver Odb.: Zbudské Dlhé
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
24 294.54 €
Generované portálom Uradne.sk