SlovenskýEnglish

História farnosti

Katolícky kostol v dedine možno jestvoval pred 16. storočím, dokázateľne od 16. storočia. V druhej polovici 16. storočia a počas väčšiny 17. storočia v ňom pôsobili evanjelickí kazatelia, neskôr opäť katolícki.

Prvá písomná zmienka o farnosti je z roku 1549.Je to starobylá farnosť.
V roku 1804 zanikla a stala sa filiálkou farnosti Papín. V roku 1864 bola opäť obnovená a od tohto roku máme aj záznamy o kňazoch pôsobiacich v tejto farnosti.

Gróf Samuel Desseffy roku 1827 vo fundačnej listine spomína starý kostol v susedstve ktorého daruje pre nový kostol 273 siahový pozemok a pre farský intravilan 560 siah.
Terajší kostol vybudoval roku 1835 gróf František Desseffy k úcte sv. Štefana, Uhorského kráľa. Kostol bol z kameňa zakrytý šindľom a bez veže. Vonkajškovo bol renovovaný v roku 1867 a roku 1889 opravený aj z vnútra, vtedy dostal chór a sakristiu. V roku 1895 veriaci zadovážili nový oltár a organ. Kostol mal tri zvony rôznej veľkosti vo zvonici pred kostolom.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

 1. VRÁBELY Michal - 1864 - 1870    6 rokov
 2. MIHÁLY Martin 1870 - 1890    20 rokov
 3. RÁMER Viliam 1890 - 1897    7 rokov
 4. BÉLAFI Valentín 1897 - 1907    10 rokov
 5. KÁLOSI František 1907 - 1928    21 rokov
 6. PÁSZTOR Tomáš 1928 - 1948    20 rokov
 7. BLAŠČÍK Roman 1948 - 1952    4 roky
 8. DEMETER Ján 1952 - 1954   2 roky
 9. TEKEĽ Medard Jozef, OFM 1954 - 1957    3 roky
 10. ŠPÁCAY Jozef 1957 - 1967    10 rokov
 11. BURÍK Andrej 1967 - 1984    17 rokov
 12. TKÁČIK Ján 1984 - 1990    6 rokov
 13. LAUDA Ján 1990 - 1992    2 roky
 14. KYŠEĽA Miroslav 1992 - 1998    6 rokov
 15. KENTOŠ Peter 1998 - 2000    2 roky
 16. TOMÁŠ Allan 2000 - 2006    6 rokov
 17. MARIŇÁK František 2006 - 2012    6 rokov
 18. JUHÁS Peter 2012 -